Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Coaching-poradna, Mierová 56

Od 600 Eur

Kurz je okrem profesie kouča (interní aj externí, súčasní aj budúci), vhodný taktiež pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, napr. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), učitelia a pod.
Uchádzači evidovaní na úrade práce môžu využiť – získanie finančného príspevku cez úrad práce, využitie programov Repas, Repas+, Kompas, zľavu z ceny kurzu.

Viac info na webe akcie.