Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Hotel Austria Trend Vysoká 7490/2A

Zadarmo

Témy:

Konferencia cieli na aktuálne trendy bezpečnosti, ochrany a správy dát. Množstvo dát, portfólio zariadení a úložisk sa tiež významne rozširuje s nástupom internetu vecí.

Akcie prinesie tiež informácie o súčasných európskych i národných právnych normách ovplyvňujúcich prácu s dátami, akými sú Zákon o kybernetickej bezpečnosti a General Data Protection Regulation (GDPR).