Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A

Zdarma

Musí byť budúci podnikateľ aj dobrým manažérom a lídrom? Dá sa zvládnuť oboje? Ako nájsť kompromis medzi dosahovaním vysokých výkonov firmy a vytváraním príjemného pracovného prostredia?

V Slovak Business Agency sme pre vás so skúsenou lektorkou, OLÍVIOU HURBANOVOU (Creative Academy), pripravili interaktívny workshop, na ktorom sa budeme venovať nasledovným témam:
• Spolupráca, tímová práca a emočná inteligencia lídra,
• motivácia k vyššiemu výkonu, prístupy podľa najnovších vedeckých poznatkov,
• výkon a ako sa dopracovať k vysokému výkonu, predpoklady,
• budúci podnikateľ: manažér vs. líder,
• deštruktívne vs. priateľské pracovné firemné prostredie,
• reálne príklady z praxe a ich riešenie.
Tešiť sa môžete aj na praktické úlohy a tímové hry spojené s diskusiou.