Kurzy

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56

240 Eur

Absolvujte s nami Business Coaching a rozšírte si svoje biznis zručnosti. Zaručujeme sa vysokou kvalitou, odbornosťou a príjemnou atmosférou.
PRE KOHO:
Manažéri, riaditelia, riadiaci pracovníci, špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti.
Budete poznať základnú teóriu a metodológiu Business Coachingu. Dokáže rozpoznať a rozvíjať komunikačné kanály, verbálne i neverbálne signály. Dokáže formulovať silné otázky, napomáhať zmene limitujúcich postojov druhej strany.
Naučíte sa:
Ako byť úspešný v podnikaní
Ako viesť obchodné stretnutia
Obchodné stratégie
Predajné techniky a psychológiu predaja