Marketing

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Connect Olive, Stromová 54/A

49 Eur

Fak­tom je, že online mar­ke­ting v roku 2017 bude najmä o obsahu, ktorý vám naj­viac pomáha dostať sa do kon­taktu so zákaz­níkmi a zvy­šo­vať náv­štev­nosť webu a tým aj pre­daje. Písať blogy, články už nestačí. Poďte sa naučiť ako robiť moderný con­tent mar­ke­ting podľa naj­nov­ších tren­dov.