Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06

282 €

Témy:

Konferencia prináša top trendy v tvorbe kvalitných, vyvážených a užívateľsky pútavých webov, ich dizajne, vývoji… Pozornosť je venovaná i oblastiam ako bezpečnosť webov a aplikácií – najmä z pohľadu ochrany citlivých dát, propagácie webu, nových možností a trendov v online marketingu, či zvyšovania, merania a vyhodnocovania návštevnosti webu.