Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Košice, Teledom Hotel & Conference Center, Timonova 27

Zadarmo

Počas prednášky popíšeme tri hlavné paradigmy dolovania dát a strojového učenia akými sú zhlukovanie, dolovanie častých vzorov a predikcia na príkladoch z oblasti odporúčacích systémov.

Hlavným cieľom je podať ucelený prehľad na tieto tri oblasti dátovej vedy a poukázať na základné úlohy a problémy ktorých riešenie je nevyhnutnou časťou väčšiny projektov zameraných na analýzu dát.