Marketing

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, HubHub, Mlynské Nivy 12

5,- Eur

Na ďalších „Morning Glory“ raňajkách budú na reálnych príkladoch direct kampaní diskutované tieto otázky:
• Ako zvýšiť frekvenciu nákupov bez použitia zľavy?
• Ako zvýšiť frekvenciu nákupov s využitím agresívnej cenovej
stratégie?
• Príklad efektívnej upsellovej kampane.
• Ako sa vyhnúť “kobercovému náletu” produktových kampaní?
• Aj najrelevantnejšia informácia dokáže človeka zahltiť. Ako vyťažiť
databázu a zároveň nezahltiť zákazníkov nadmernou
komunikáciou?

Viac info na webe akcie.