Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, NH Bratislava Gate One, Ambrusova 7

?

Digitalizácia zásadne mení pozíciu IT manažérov. Ešte pred pár rokmi bola ich hlavná zodpovednosť starať sa o servery, ochrániť dáta a minimalizovať výpadky siete a mailov. Dnes sa viaceré začínajúce, ale aj zavedené spoločnosti stávajú technologickými hráčmi. Budujú a pestujú digitálne platformy, ktoré umožňujú poskytovať nové služby. Tak ako Uber, ktorý nie je dopravcom a nevlastní jediný taxík, Airbnb, ktorý sám nemá na prenájom ani jeden byť či dom, alebo ako webové služby pre komunitné úvery, ktoré nevlastnia kapitál ani bankovú licenciu. Digitálne technológie už nemusia byť iba nevyhnutným zdrojom na prežitie. Prezieraví manažéri začínajú nazerať na IT ako na zdroj prosperity a odlišnosti firmy. IT sa môžu aj vo vašej firme stať základom konkurenčnej výhody.
Konferencia Infotrendy je tradičným priestorom na výmenu skúseností a inšpirácií o vplyve digitálnych technológií na firmu, podnikanie a celú ekonomiku.