Marketing

Táto akcia už prebehla.

Praha, IKSŽ FSV UK, Smetanovo nábřeží 6,

Zdarma

Rozpravy o českých médiích přicházejí po delší době s marketingovým tématem. Jak se dělá neuromarketingový výzkum? Co o nás díky němu marketingoví pracovníci dokážou zjistit? Co z toho používají, aby nás přiměli ke koupi výrobku či služby? Jak se získanými daty pracují? Jsme schopní takovým metodám rozumově čelit, nebo jednáme podvědomě? A je využití neuromarketingového výzkumu etické?