Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, SATORI STAGE, Mickiewiczova 9

5,- Eur

Interaktívna prednáška spojená s diskusiou, počas ktorej sa budeme venovať manipulatívnej komunikácii, s ktorou sa stretávame v bežných medziľudských vzťahoch.

Dozviete sa:
– Ako manipuláciu rozpoznať, čo je a čo nie je manipulácia
– Prečo vlastne manipulujeme
– Aké sú najčastejšie používané techniky manipulatívnej komunikácie
– Ako komunikovať otvorene, asertívne a bez manipulácie
– Rôzne iné veci, na ktoré sa počas diskusie opýtate