Táto akcia už prebehla.

Bratislava , Mierová 56

240,- Eur s DPH

Asertivita nie je rodená vlastnosť, ale je to schopnosť, schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne, a pritom neobmedzuje slobodu iných

Cieľom kurzu je schopnosť vyjadrovať priamo a primerane vlastné názory, potreby a pocity bez porušovania práv druhých. Pomáha nadviazať kladný sociálny kontakt a zároveň v ňom hájiť vlastné práva a odmietať neoprávnené nároky.

Čo získate kurzom asertivity?

podstatný pocit citového uvoľnenia, ktorý je dôležitý pre voľné vyjadrenie myšlienok, vnútorný pokoj a jednoznačne pevnejšiu pozíciu, či už pri argumentovaní, vyjednávaní, alebo nezáväznej diskusii
psychickú odolnosť a vyrovnanosť
budete menej zraniteľný a budete vedieť viac riskovať
budete vedieť vyjadriť názor pokojne, bez zbytočného zvyšovania hlasu, budete menej vzťahovačný, nenecháte sa zastrašiť