Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Kalab, Zámocká 5

?

Témy:

GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré nadobudne účinnosť 25. 5. 2018. Predstavuje doteraz najviac ucelený súbor pravidiel na ochranu dát na svete. GDPR sa dotýka každého, kto zhromažďuje alebo spracováva osobné údaje na európskom trhu – marketingové agentúry, banky, združenia, atď.

Podľa EÚ je GDPR nevyhnutný predpis zaisťujúci ochranu osobných údajov občanov EÚ. V praxi je to však problém pre digitálne hospodárstvo EÚ, ktorý zvyšuje prevádzkové náklady a znižuje konkurencieschopnosť.

Pokuty, ktoré môžu byť až vo výške 4% obratu firmy, dokážu zruinovať biznis. Nové kompexné nariadenie núti povinne prihadzovať peniaze na bezpečnosť bez toho, aby zákazníci alebo firmy mali o posilnenie tohto faktoru záujem.

Sú si firmy vedomé, že do ich vzťahu so zákazníkom intervenuje tretia strana a núti platiť za niečo, za čo niektorí platiť nechcú?

Prednášať o novom zákone, ktorý sa dotýka takmer každého, bude Pavol Lupták, bezpečnostný expert zo spoločnosti Nethemba.