Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, FIIT STU, Ilkovičova 2

od 20 Eur

PyCon SK je komunitou organizovaná konferencia pre programovací jazyk Python.

Pripravujeme pre vás dva dni zaujímavých prednášok s rečníkmi z celej Európy. Piatok budeme mať (česko)slovenský deň, hlavný deň v sobotu bude anglický.