Startup

Táto akcia už prebehla.

Žilina, Banka Žilina, Legionárska 1,

od 2,50 Eur

Podujatie zamerané na ochranu duševného vlastníctva (Intelectuall property) pri podnikaní s takýmto obsahom:
– Máš nápad a nevieš ako postupovať ďalej?
– Môže tvoj nápad niekto ukradnúť?
– Čo je to duševné vlastníctvo a kde ho nájdeš?
– S akými druhmi ochrany nápadov sa môžeš stretnúť v praxi?
– Kedy je ochrana tvojho nápadu skutočne nutná? Aké formy
ochrany môžeš využiť a ako to celé speňažiť?
– Ako sa môžeš ochrániť pri komunikácii o tvojom nápade? Je
potrebné podpísať NDA pri každom stretnutí? Aký význam má NDA
(non disclosure agreement)?
– Aký význam majú pojmy zverejnenie nápadu/prototypu a ich
ochrana pre investora, partnera, spolumajiteľa? 
– Môj nápad ako aktívum vo firme? Môžem svoj nápad vložiť do
biznisu a čo to má spoločné s know-how?
– a mnohé ďalšie