Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Martin

Zadarmo

Cieľom seminára je, aby sa účastníci počas troch tréningových víkendov naučili formulovať svoju víziu a ciele, kriticky zhodnotiť informácie, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia a riadenia tímu, plánovať, realizovať a riadiť jednoduché projekty, lepšie sa orientovať vo výkone občianskych práv a ovplyvňovať politiku mládeže – teda posilnili vlastné líderské schopnosti.