Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Praha, Impact Hub Praha, Drtinova 10

od 120 Kč

Na červnové Snídani s TEDxem si chceme povídat o stereotypech výchovy a uplatnění žen v západní společnosti. Jak se rozhodují o své profesní kariéře? Co ovlivňuje jejich motivaci nebo ochotu podstupovat riziko? Jak to vypadá, když nějaká odvážná žena naruší zažité společenské konvence?
Silné a odvážné ženy jsou základní podmínkou i pro to, aby mohli existovat silní a odvážní muži. Stejně tak to platí i obráceně. Podíváme se, proč je rovnost pohlaví dobrá pro všechny – vůbec to neznamená, že ženy mají být stejné jako muži. Uniformita totiž netvoří jednotu. Jednota je soubor odlišných součástí, které jenom dohromady tvoří funkční celek.