Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Coworking Cvernovka Račianska 78, 831 54

6 Eur

Neviete sa sústrediť?
Máte pocit, že nič nestíhate?
Ste v napätí?
Neviete ako sa uvoľniť?
Chronický stres spôsobuje mnoho ťažkostí a negatívne vplýva na vaše zdravie a blahobyt.

Na prednáške sa dozviete:
– Čo je to stres
– Prečo sa u ľudí vyvinula stresová reakcia
– Čo sa pri strese deje v našom tele a ako to ovplyvňuje naše prežívanie

Zatrénujeme si:
– Krátkodobé techniky zvládania stresu
– Dlhodobé techniky zvládania stresu

Prednášku povedú lektori z projektu Otvorená Hra.