Marketing

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/B

Zdarma

Diskusia na tému súčasnej neideálnej situácie vo vyššom vzdelávaní. Pohľad študenta, profesora, doktoranda, startupu a korporácie. Priznajme si z očí do očí, kde máme problém, kam chceme smerovať a čo nám v tom bráni. Dokážeme si navzájom pomôcť a niečo zlepšiť?
Diskutéri:
Ing. Marián Smorada, PhD. – učiteľ
Bc. Lukáš Hanko – študent
Ing. Martin Kuchta – doktorand
Marek Zámečník – zástupca startupov (0100 Campus)
Martin Hýrošš – zástupca veľkej spoločnosti (Slovenská sporiteľňa