Kurzy

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Coaching-poradna Mierová 56, 81105

?

Premýšľate, prečo je na obrázku raketa a s loptičkou? 🙂 Koučing má svoje základy v tenise. Príďte medzi nás, zistiť na vlastnej koži, aké účinky prináša 🙂

Cieľom dvojdňového kurzu je oboznámiť účastníkov s podstatou a základnými princípmi koučovania. Spoznáte najnovšie trendy v koučovaní a budete vedieť koučovať, budete vedieť používať základné nástroje koučingu, budete vedieť efektívne riešiť problémy, ale aj správne a efektívne komunikovať. Budete poznať rozdiel medzi koučingom a ostatnými štýlmi riadenia.
Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy a ciele.

Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere.