Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Skalica, Chata Amor, Zlatnícka dolina

120 Eur

Príjemný víkend plný zábavy, psychologických hier a nových zážitkov. Spoznaj sám seba a posuň svoje schopnosti na vyššiu úroveň.
Zaži s nami víkend, počas ktorého sa presunieme do antického Grécka – do doby mestských štátov, filozofie a božstiev, výtvarného, divadelného ale aj vojenského umenia. Na jednom mieste tu prekvitajú intelekt a kreativita. Do rozporu sa dostáva logika a emócie, na dennom poriadku sú (rôzne) argumenty a presviedčanie.