Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Prešov, nolimit Developers, Kúpeľná 3

Zadarmo

Témy:

Prvý namakaný codefest, ktorého cieľom bude navrhnút a vytvoriť platformu pre automatizovaný proces na generovanie mobilných hybridných aplikácií. Budeme cieliť na iOS, Android, Windows.

Použijeme:

+ Apache Cordova
+ nw.js
+ Electron
+ node.js

Vyhneme sa:

– Android Studio
– Xcode