Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Impact Hub, Hviezdoslavovo námestie 20

29,- Eur

Témy:

V nadväznosti na úspešnosť workshopu na tému vzťahov s koučkou Janette Šimkovou, chceli by sme vás pozvať i na ďalší workshopu, počas ktorého sa zameriame na to, čo všetko má vplyv na spokojnosť vo vzťahu a ako ju dosiahnuť…

Čomu sa na workshope budete venovať – obsah workshopu:
V akej kondícii je váš aktuálny vzťah? V akej by mohol byť, keby…
V akej kondícii túžite aby bol ten, ktorý ešte len príde?

Odpovede, ktoré potrebujete na odokrytie toho, od čoho všetkého závisí vaša spokojnosť vo vzťahu. Univerzálna spokojnosť neexistuje, rovnako, ako návody na vzťah podľa romantického filmu. Vždy sa však viete pokúsiť o maximálne dosiahnuteľnú spokojnosť v spolužití. Aj tým, že svoju lásku neoslabíte a komunikačne sa nevyčerpáte.

Pre koho je workshop určený:
Pre každého, kto chce zvládnuť kvalitné párové dorozumievanie a mať kvalitný párový vzťah.

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry