Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56

98,- EUR s DPH

Témy:

Profesia kouča je čoraz lákavejšia a koučov – na Slovensku rovnako ako vo svete – stále pribúda.
Koučing je pôsob rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca alebo skupiny ľudí, je to proces individuálnych alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešení pracovných alebo medziľudských ťažkostí.

K tomu aby sa človek stal dobrým koučom mal by mať v koučovaní záľubu, nie iba hľadal prácu, ktorá mu prinesie zárobok, či spoločenské uznanie. Čiže základným predpokladom sú vnútorné hodnoty, presvedčenia a postoje.

K vykonávaniu koučingu je potrebné špecializované vzdelanie, ktoré je možné získať aj na certifikovaných kurzoch, ktoré ponúka Power Coaching, s.r.o.
Možno ste už kurz kouča absolvovali a možno sa pre neho ešte len rozhodujete.

Čo všetko je potrebné pre začatie podnikania v oblasti koučingu sa dozviete na našom kurze.