Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, HubHub, Mlynské Nivy 14, 81109

0 - 5,- Eur

Témy:

Pozývame vás na zážitkový workshop o asertivite, ktorý bude najmä o aktivitách, hrách a diskusii. Príďte si s nami pretrénovať vašu schopnosť byť asertívny a zistitite, aký je váš preferovaný mindset. Trošku sa dotkneme aj teórie, no bude to len jemné spestrenie, ktoré určite neuberie na zábave 🙂

Počas workshopu budeme hľadať odpovede na tieto otázky:
– Čo všetko by sme mali vedieť, ak chceme asertivitu každodenne používať?
– Prečo záleží na vnútornom nastavení a sebapoznaní?
– Aký mindset je naozaj asertívny?
– Aký je rozdiel medzi asertivitou a “nasertivitou”?
– Ktoré komunikačné techniky vám pomôžu uviesť asertivitu do praxe?

O lektorovi:

Mgr. Martin Čajko
Som presvedčený, že komunikácia hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Verím, že efektívna formulácia našich myšlienok, ako aj pozorné počúvanie druhých, dokáže predísť veľkému množstvu konfliktov a nedorozumení. Zastávam názor, že poznaním seba, dokážeme svoju komunikáciu výrazne vylepšiť, a preto sa venujem práci s emóciami a vnútorným nastavením. Okrem toho sa venujem asertívnej komunikácii a neverbálnej komunikácii. Otvorená Hra pre mňa predstavuje komunikáciu bez manipulácie, klamstva, úskokov či podrazov. Je to komunikácia zameraná na spoluprácu a vzájomné pochopenie, kde sa obidve strany snažia dosiahnuť win-win výsledok.

Martin vyštudoval psychológiu na FFUK v Bratislave, a je spoluzakladateľom spoločnosti Otvorená Hra, ktorá sa venuje zlepšovaniu vzťahov a komunikácie.

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry