Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Odbojárov 10/a

105 €

Témy:

Seminár + tréning pre všetkých, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.

Cieľ kurzu:
– uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách
– využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách
– pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela
– uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás