Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56

220,- Eur

Témy:

Aké je tajomstvo úspešného manažéra? Absolvujte s nami kurz manažérske zručnosti a dozviete sa, ako sa ním môžete stať Vy!

Manažér je vodca, organizátor, vedie svojich spolupracovníkov. Jeho úspech závisí na jeho rozhodnutiach, schopnosti plánovať, kontrolovať a komunikovať. Jeho kvality sa opierajú o nadobudnuté vedomosti, skúsenosti , schopnosť predvídať, prispôsobiť sa novým situáciám a strategicky myslieť. Neustále sa zdokonaľuje v technikách riadenia a v rozvoji svojich znalostí.
Príďte na náš kurz Business Coaching- manažérske zručnosti, dozviete ako sa môže stať úspešný manažér práve z Vás.