Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Košice, pin Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1

Zadarmo

Témy:

Odborný seminár pre začínajúcich podnikateľov a nepodnikateľov

Ak sa potrebujete zorientovať v množstve výziev na nenávratnú finančnú pomoc a neviete, čo od nich očakávať, neváhajte sa prihlásiť na náš seminár!

Čo sa dozviete?
• ktoré výzvy sú vhodné pre budúcich a začínajúcich podnikateľov
• kde hľadať aktuálne výzvy
• s akou terminológiou sa v žiadostiach o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci stretnete

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Ing. Kamil Kubík – odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy, úspešne odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektmi z neziskového, verejného a súkromného sektora a držiteľom manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií ďalších.