Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, SATORI STAGE, Mickiewiczova 9

40 €

Témy:

1. Chcete vedieť, čo sa odohráva v hlavách druhých, keď sa s nimi rozprávate?
2. Chcete vedieť ako pôsobiť na ľudí okolo seba prostredníctvom vlastnej reči tela?

Nenaučíme vás čítať myšlienky, no naučíme vás, ako rozoznať jednotlivé znaky reči tela a ako ich využiť vo svoj prospech.
Ukážeme Vám a precvičíme si s Vami reč tela, aby ste pôsobili tak, ako chcete pôsobiť.

Kurz vedú psychológovia z projektu Otvorená Hra

Workshop je vedený formou diskusie a praktických ukážok.
Budeme sa venovať hlavne tréningu, aby ste si z workshopu odniesli praktické zručnosti.

Kde môžete skúsenosti z kurzu uplatniť:
– v práci – pri komunikácii s klientmi, partnermi, spolupracovníkmi či nadriadenými
– v bežnom živote – pri komunikácii s partnerkou, priateľmi a s kýmkoľvek sa stretnete

Čo všetko si ukážeme
– základné pravidlá čítania reči tela
– neverbálne prejavy jednotlivých častí tela (ruky, nohy, trup, tvár)
– emócie a ich neverbálne signály
– ukážky reči tela na videách, ktoré budeme spoločne analyzovať

Čo sa naučíte:
– na praktických cvičeniach si vybudujete základnú citlivosť na reč tela
– budete vedieť efektívnejšie a presnejšie vyhodnotiť prejavy dominancie a submisivity
– rozpoznáte náhle zmeny v správaní, a dozviete sa, čo ich môže spôsobovať

Workshop je určený pre:
– obchodníkov
– podnikateľov
– manžérov
– ľudí, ktorí pracujú v službách alebo sa zaujímajú o osobný rozvoj
– kohokoľvek so záujmom o neverbálnu komunikáciu 😉

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry