Osobný rozvoj
0

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Centire a GrantExpert.sk, Záhradnícka 72

Zdarma

Témy:

Naučíte sa pochopiť túžby a problémy, s ktorými sa stretávajú vaši zákazníci a navhrnete im produkty, ktoré sa budú predávať.
Dnešný svet je závislý od inovácií, častokrát sa mýlime v tom, čo od nás očakávajú naši zákazníci.
Svoje problémy staviame na prvé miesto a následne sa čudujeme, že o naše produkty nie je taký záujem, aký sme očakávali.

Pri tomto workshope nebudete celý deň sedieť – budete chodiť, vyrábať prototypy, prichádzať s novými myšlienkami a zhovárať sa s vašimi potenciálnymi zákazníkmi.

Prinášame workshop zameraný na pochopenie metodológie DESIGN THINKING a hlavne jej aplikáciu do praxe.

Obsah workshopu:
1.Oboznámenie sa s metodológiou DESIGN THINKING
2. Zadefinovanie problému
3. Generovanie nápadov
4. Vytvorenie prototypu
5. Testovanie prototypu

Spíkri workshopu:

Milan Krajč
Lead Experience Designer / Co-founder at Base_

Pavol Miroššay
Výkonný riaditeľ Košice IT Valley

Potrebné vybavenie:
Pohodlné oblečenie a úsmev. O všetko ostatné sa postaráme my.