Táto akcia už prebehla.

Nitra, Agroinštitút, 952/4 Akademická

89,- Eur

Témy:

Často sa nás rodičia športovcov pýtajú na situácie, keď ich deti alebo oni sami prežívajú silné emócie. Dieťa plače na tréningu a počas súťaže, hnevá sa cez zápas alebo ťažko zvláda prehry a neúspechy. Takisto rodičia prežívajú silné emócie súvisiace so športovou aktivitou ich detí. Workshop bude zameraný na spôsoby spracovávania a zvládania silných emócií. Budeme sa zaoberať metódami, ako pomôcť deťom zvládať prehry a neúspech. Preberieme si problematické emóciami nabité situácie a rôzne spôsoby reagovania v nich. Cieľom workshopu je rozvíjať schopnosť byť v kontakte s vlastnými pocitmi a s emóciami detí. Zameriame sa na emočnú podporu športového i osobnostného rozvoja mladých športovcov.

Obsah workshopu:
-Emócie rodičov a športovcov v športe
-Ako reagovať na emócie detí súvisiace so športom
-Ako pracovať s vlastnými emóciami
-Problematické emočne nabité situácie
-Komunikácia s mladým športovcom v špecifických situáciách

Workshop bude viesť Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC.
Tešíme sa na stretnutie.

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry