Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Ružová dolina 7

198

Témy:

Spotrebiteľský marketing rieši základnú otázku: Prečo by si mal zákazník kúpiť môj produkt. Čo bude pre neho hodnota, motivácia a ako mu to poviem.
Rovnaké otázky vznikajú na dnešnom pracovnom trhu. Prečo by si mal kandidát vybrať práve našu spoločnosť? Čo bude pre neho správna hodnota a motivácia a ako mu to poviem?
Employer branding teda nie je nič iné ako marketing na trhu práce. A základom je práve tá hodnota, čiže benefit a motivátor, ktorým oslovíme budúcich zamestnancov.

Na školení sa dozviete:
✩ Základné princípy marketingu
✩ Čo znamená EVP (Employee Value Proposition)
✩ Aké hodnoty zamestnanci a potenciálni zamestnanci môžu očakávať
✩ Ako vytvoriť EVP
✩ Podrobne sa budeme venovať metodológií Employer Brandingu
✩ Čo znamenajú fokusové skupiny, aký je ich cieľ a ako ich zrealizovať
✩ Ako urobiť prieskum zameraný na image, reputáciu a hodnoty spoločnosti interne
✩ Prečo je dôležité poznať postoje, potreby, očakávania, bariéry a motivátory potenciálnych zamestnancov
✩ Ako mnoho ďalšieho

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry