Kurzy Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Milana Marečka 2

89 €

Témy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj náš zákon 18/2018 Z.z. kladú na firmy nové povinnosti.
Ako sa s ochranou osobných údajov podľa GDPR vysporiadať Vám poradíme na praktickom školení.

I: Dopoludňajší blok

• Čo musíte vedieť o GDPR?
V úvode sa dozviete koho a čoho sa GDPR týka a ako sa GDPR týka vašej firmy. Stručný prehľad toho ako sa GDPR týka spracovania údajov vašich zamestnancov, vašich odberateľov, či iných osôb. Dozviete sa na čo musíte myslieť v súvislosti s organizáciu práce, softvérom a výpočtovou technikou, ako aj to, čo všetko GDPR ovplyvní v súvislosti s vašimi dodávateľmi a odberateľmi.

• Prehľad článkov GDPR, ktoré sa týkajú firiem.
Oboznámite sa s najdôležitejšími ustanoveniami GDPR s ohľadom na tie, ktoré sa týkajú firiem. Spoznáte nové pojmy, ktoré GDPR zavádza a zoznámite sa s právami, ktoré budú od vás môcť
vyžadovať zamestnanci alebo zákazníci. Tiež sa dozviete, aké sú vaše nové povinnosti pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov.

II. Popoludňajší blok

• Ako GDPR uviesť do praxe?
Predstavíme Vám prehľadný 10-bodový návod, pomocou ktorého sa pripravíte na GDPR, zostavíte si plán, a potom ho zrealizujete a uvediete do praxe.

• Vzory dokumentov a praktické príklady.
Ukážeme si ako by mali vyzerať súčasti dokumentácie k GDPR, Klasifikácia informačných systémov, Analýza rizík, Vzory súhlasov, Vzory hlásení či žiadostí.

• Diskusia.
V záverečnej diskusii sa budeme venovať vašim otázkam, ako aj vašim individuálnym požiadavkám.

Lektor: Dušan Peško