Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

Zadarmo

Témy:

Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, začne v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotknú aj Vás – podnikateľa. Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane e-shopov, ktoré sledujú a analyzujú správanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR. Týka sa GDPR aj Vás ? Príďte na náš seminár a my Vám pomôžeme pripraviť sa na toto nariadenie. Tešíme sa na Vašu účasť !

Čo sa dozviete?
1. Nariadenie GDPR, pojmológia
2. Najzásadnejšie zmeny a novinky podľa GDPR
3. Informačné systémy podnikateľov (so zameraním na prevádzkovateľov e-shopov)
4. Spracovateľské operácie s osobnými údajmi
5. Bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov
6. Bezpečnostný incident
7. Práva dotknutých osôb
8. Právny vzťah so sprostredkovateľom
9. Zodpovedná osoba
10. Diskusia