Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

Zadarmo

Témy:

Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, začne v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotknú aj Vás – podnikateľa. Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane e-shopov, ktoré sledujú a analyzujú správanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR. Týka sa GDPR aj Vás ? Príďte na náš seminár a my Vám pomôžeme pripraviť sa na toto nariadenie. Tešíme sa na Vašu účasť !

Čo sa dozviete?
1. Nariadenie GDPR, pojmológia
2. Najzásadnejšie zmeny a novinky podľa GDPR
3. Informačné systémy podnikateľov (so zameraním na prevádzkovateľov e-shopov)
4. Spracovateľské operácie s osobnými údajmi
5. Bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov
6. Bezpečnostný incident
7. Práva dotknutých osôb
8. Právny vzťah so sprostredkovateľom
9. Zodpovedná osoba
10. Diskusia

DPO Bootcamp

Štvrtok  19.09.2019, Okolie Bratislavy