Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, pin Slovak Business Agency Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09

Zadarmo

Témy:

GDPR už nie je novinkou, ale stále dokáže potrápiť. Ak aj vy máte nezodpovedané otázky na tému ochrana osobných údajov alebo sa len chcete uistiť, či všetko robíte správne, tento seminar je ako ušitý pre Vás.

ČO SA DOZVIETE ?

1. Nariadenie GDPR, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a vyhláška úradu č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov a ich vzájomný vzťah medzi nimi (čo upravujú a kedy čo použiť)

2. Pojmy – osobné údaje, prevádzkovateľ, dotknutá osoba, sprostredkovateľ, informačný systém

3. Prevádzkovateľ, spoloční prevádzkovatelia a dohoda spoločných prevádzkovateľov

4. Sprostredkovateľ a zmluvy so sprostredkovateľmi

5. Spracovateľské operácie s osobnými údajmi

6. Bezpečnostné opatrenia

7. Bezpečnostný incident a jeho oznamovanie úradu

8. Práva dotknutých osôb a ich vybavovanie (napr. právo na vymazanie, právo na kópie, právo na obmedzenie spracúvania a pod.)

9. Zodpovedná osoba

10. Povinnosti prevádzkovateľa v kocke (súhrn najdôležitejších povinností )

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

JUDr. Tatiana Mičudová, aktuálne pracuje ako právny expert Licenčného odboru v SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam) a publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, občianskeho práva.