Marketing

Táto akcia už prebehla.

Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53

Zadarmo

Témy:

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation alebo “GDPR”) je predpis, ktorý upravuje ochranu osobných údajov a podmienky ich spracúvania nanovo a jednotne pre celú Európsku úniu. Nahrádza doterajšie zákony a predpisy jednotlivých krajín.
Toto nariadenie vstúpi do platnosti 25.5.2018, na prípravu ostáva menej ako 4 mesiace.
Workshop poskytne základnú orientáciu pre osoby, ktoré pri svojej činnosti spracúvajú osobné údaje fyzických osôb, o blížiacich sa zmenách právnej úpravy v oblasti spracúvania osobných údajov.
Na workshope zodpovieme otázky: Ako začať, aby ste sa stihli na aplikáciu nového nariadenia včas a efektívne pripraviť? Je užitočné investovať do školení a analýz? Čo viete urobiť sami, kde bude potrebná spolupráca s odborníkmi a ako si určiť priority a predpokladané náklady v príprave na účinnosť GDPR?