Táto akcia už prebehla.

Nitra, Agroinštitút, 952/4 Akademická

89,- Eur

Témy:

Workshop je zameraný na podporu športového a osobnostného rastu mladých športovcov. Je určený športovým trénerom a rodičom mladých športovcov. Rastové nastavenie mysle (growth mindset) je dôležitým predpokladom dlhodobého rozvoja detí v športe. Na workshope si ukážeme, čo to growth mindset je, aké sú jeho zdroje a ako ovplyvňuje správanie a prežívanie dieťaťa. Zameriame sa aj na spôsoby, ako podporovať športovú výkonnosť a rozvoj osobnosti mladých športovcov. Účastníci sa zoznámia s metódami a technikami, ako efektívne viesť jednotlivcov aj tímy a ako čeliť rôznym výzvam pri práci s nimi.

Obsahom workshopu je:
-Čo je growth mindset
-Ako pomáhať pri športovom a osobnostnom raste
-Ako môžu tréneri a rodičia podporovať growth mindset u mladých športovcov
-Hlbší pohľad do mysle mladého športovca
-Spôsoby a techniky efektívneho vedenia jednotlivcov a tímov
-Komunikácia podporujúca rastové nastavenie mysle
-Riešenie problematických situácií pri vedení mladých športovcov

Workshop bude viesť Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC.