Marketing
0

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, HubHub Twin City B

5,- Eur

Direct marketing je druhým najvýnosnejším nástrojom marketingovej komunikácie po WORD-OF-MOUTH. Kde ale začať?

Je efektívnejšie zamerať sa v direct kampaniach na cross-sell, upsell alebo zvyšovanie frekvencie nákupov?

Na ďalších „Morning Glory“ raňajkách budú na reálnych príkladoch direct kampaní diskutované tieto otázky:

  • Ako zvýšiť frekvenciu nákupov bez použitia zľavy?
  • Ako zvýšiť frekvenciu nákupov s využitím agresívnej cenovej stratégie?
  • Príklad efektívnej upsellovej kampane.
  • Ako sa vyhnúť “kobercovému náletu” produktových kampaní?
  • Ako vyťažiť databázu a zároveň nezahltiť zákazníkov nadmernou komunikáciou?

Ako byť úspešný v podnikaní ?

Sobota  29.06.2019, Bratislava

0