Marketing

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, HubHub Twin City B

5,- Eur

Direct marketing je druhým najvýnosnejším nástrojom marketingovej komunikácie po WORD-OF-MOUTH. Kde ale začať?

Je efektívnejšie zamerať sa v direct kampaniach na cross-sell, upsell alebo zvyšovanie frekvencie nákupov?

Na ďalších „Morning Glory“ raňajkách budú na reálnych príkladoch direct kampaní diskutované tieto otázky:

  • Ako zvýšiť frekvenciu nákupov bez použitia zľavy?
  • Ako zvýšiť frekvenciu nákupov s využitím agresívnej cenovej stratégie?
  • Príklad efektívnej upsellovej kampane.
  • Ako sa vyhnúť “kobercovému náletu” produktových kampaní?
  • Ako vyťažiť databázu a zároveň nezahltiť zákazníkov nadmernou komunikáciou?
#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry