Web & IT

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, HubHub, Mlynské Nivy 12

0-5,- Eur

Témy:

V štvrtok 8. marca sa bude v HubHub odohrávať praktický workshop na tému Internet of Things & Smart City, ktorého cieľom je rozšíriť si prehľad o biznisových aplikáciách tejto technológie na rôzne smart riešenia v mestách.

Smart City je často zneužívaný buzz word. Riešení, ktoré sú využiteľné pri zavádzaní konkrétnych opatrení na zvyšovanie kvality života občanov v mestách sú desiatky. Cieľom každého z nich je uľahčovať rozhodovanie a získavanie vedomostí a reálnych dát o chode miest.

Na workshope vypracujete s pomocou expertov konkrétne business cases s prepojením na koncepciu Smart City v oblastiach facility manažmentu, inteligentného parkovania, inteligentného merania energií, verejného osvetlenia, sociálnej pomoci či inteligentného odpadového hospodárstva.

Na workshope sú vítaní študenti ako aj pracujúci so záujom o túto tému, bez vekového obmedzenia 🙂