Startup

Táto akcia už prebehla.

Praha, Impact Hub Praha, Drtinova 10

1.200 - 1.500,- Kč

Témy:

Jedna z nejožehavějších otázek investičního světa – „Jak ocenit startup?“ – bude předmětem dalšího setkání Angel Academy, tentokrát pod vedením Marka Habrnala. Marek se více jak 7 let pod značkou ProfiPodnikatelskyPlan.cz zabývá přípravou a vyhodnocováním business plánů, analýzami návratnosti investičních záměrů nebo i náročnými finančními modely.

▪ Jaké jsou klíčové principy oceňování?
▪ Je vůbec možné ocenit startup?
▪ Proč se hodnotou startupu vlastně zabývat?
▪ Na co si dát pozor u klasických oceňovacích metod (DCF,…)?
▪ Proč tyto metody mohou u startupu selhávat?
▪ Které metody lze u startupů úspěšně použít a jak?
▪ Jak při valuaci startupu správně zohlednit riziko?

Na setkání se budeme zabývat i tím, proč klasické metody valuací společností u startupů nefungují, a které je naopak vhodné použít. Marek si pro účastníky připravil také hned několik „her“, při kterých si dané způsoby ověří v praxi.

Cílem setkání je představit investorům jednoduché a použitelné možnosti odhadu hodnoty u inovativních firem, díky kterým mohou snižovat své investiční náklady, lépe a efektivněji se rozhodovat a případně zamezit zbytečným ztrátám.

Valuace v dnešní době rychle rostou a i pro zkušené investory je často problémem si vyhodnotit oprávněnost prostředků, které majitelé požadují. Budeme se zabývat reálnými příklady z českého i zahraničního trhu, obecně platnými poučkami i výjimkami potvrzujícími pravidla.