Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56

170,- Eur s DPH

Témy:

Pomocou konštelácií sa častokrát vyrieši problém, ktorým sa človek trápil roky.

Systémové konštelácie patria v súčasnosti k najefektívnejším metódam, ktoré pomáhajú odkryť príčiny našich problémov a nájsť vyhovujúce riešenia. A to vo všetkých oblastiach života – zdravotný problém, práca, finančné záležitosti, rodinné vzťahy, partnerské vzťahy a.i.

Kurz je zameraný na prax, pričom sa pri konštelovaní používajú figúrky. Kurz je vhodný aj pre začínajúcich, ako aj skúsených v tejto oblasti, ktorí sa chcú posúvať ďalej aj v samotnom používaní metód.

Všetko, čo dokážeme pomocou konštelácie zistiť, dokážeme aj pokojnou cestou napraviť tak, aby bol v poriadku celý systém.
Konštelovať sa dá aj zdravotný problém, práca, či finančné záležitosti. Aj v takýchto prípadoch je totiž možné pozrieť sa na časti systému, ktoré daný problém ovplyvňujú a uvoľniť existujúce blokády.

Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP a Meeto