Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56

18,- Eur s DPH

Témy:

Čo je kreatívne myslenie?
Kreatívne myslenie znamená pozerať sa na niečo novým spôsobom.
Je to “myslenie mimo rámčeka”.
Väčšina ľudí spája tvorivosť s umením akým je písanie kníh, maľovanie alebo skladanie hudby. Hoci toto všetko sú kreatívne schopnosti, nie všetci kreatívni myslitelia sú umelci. Mnoho pracovných miest si tiež vyžaduje kreatívne myslenie vrátane pozícií vo svete podnikania a vedy. Kreativita jednoducho znamená, že môžeme prísť s niečím novým. Ak niečo dokážete vytvoriť, nielenže obohatíte svoj osobný život, budete mať výhodu v akomkoľvek poli, do ktorého vstúpite.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je rozpoznať vlastnú tvorivosť.

Príďte vo štvrtok 26.7.2018 o 18:00 hod. na workshop Kreatívne myslenie.

Lektori: Mgr. Silvia Langermann, ACC a Tomáš Langermann

Tešíme sa na Vás!
Partnermi podujatia sú StartitUP 🙂 a Meeto