Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Mierová 56

170,- Eur s DPH

Chcete sa naučiť vyhnúť konfliktným situáciám a hravo ich zvládať? Poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí dokážu suverénne vyjadriť svoj postoj? Pôsobia na Vás sebavedomo a produktívne?

Za ich úspechom je asertivita. Tajomstvo je v sebaistom spôsobe komunikácie a sebapresadenia.
Asertívni ľudia zažívajú viac pozitívnych emócií, menej stresu a napätých situácií. Konštruktívne vyjadrujú svoj názor a pocity, čím sa dostávajú bližšie k svojim cieľom. Asertivita zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne, a pritom neobmedzuje slobodu iných. Vďaka týmto vlastnostiam sa vie pohybovať aj v nie najpríjemnejších situáciách. Takejto komunikácii sa dá naučiť. My Vás naučíme:

• zvýšiť svoju psychickú odolnosť a vyrovnanosť
• ako vhodne komunikovať
• vyjadrovať svoj názor
• nenechať sa zastrašiť
• vyrovnať sa s kritikou, vedieť vyjadriť uznanie a vedieť prijať kompliment
• vyhnúť sa konfliktným situáciám