Osobný rozvoj

29.10.2018 - 30.10.2018 8:30 - 16:00

Bratislava , Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Odbojárov 10/a, 83104

199,- Eur

Témy:

Na kurze sa naučíte teoretické a praktické poznatky z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikáciu v konkrétnych podmienkach firmy.