Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Odbojárov 10/a

168 €

Témy:

Na kurze sa naučíte teoretické a praktické poznatky z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikáciu v konkrétnych podmienkach firmy.