Marketing

18.10.2018 9:00 - 16:00

Bratislava , Hotel Tatra ****, Námestie 1. Mája, 811 06

?

Témy:

Konferencia o marketingu, ktorý PREDÁVA prináša zaujímavý mix skúsených zahraničných i slovenských marketérov spolu s vychádzajúcimi hviezdami. Program konferencie je orientovaný výhradne na zákazníka. Vďaka rozdeleniu programu do viacerých tematických blokov umožňí účastníkovi získať cenné informácie z pohľadu Business to Customer (B2C), ale aj Business to Business (B2B) marketingu.