Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, pin Bosákova 7, 851 04 Bratislava

80

Témy:

Tréning “Naučte sa využiť svoj potenciál” je určený predovšetkým ženám, ktoré sa chcú posunúť vpred, ktoré si chcú osvojiť techniky sebakoučingu, aby sa mohli stať svojimi najlepšími priateľkami a poradkyňami v ťažkých životných situáciách.

Čo vám tréning prinesie:
Objavíte všetky svoje silné stránky – ako kvality nájsť, pomenovať a využiť pri hľadaní práce aj pre ďalší rozvoj.
Naučíte sa odhaliť svoje postoje a vytvoríte si vlastný zoznam konštruktívnych postojov, ktoré vás v živote posunú míľovými krokmi vpred.
Objasníte si, čo si v živote naozaj prajete.
Prebudíte svoju silu a naučíte sa, ako vedieť využiť svoje silné stránky v živote. Posilníte svoje sebavedomie a budete vedieť ako sa presadiť.
Naučíte sa byť sama sebou a žiť život po akom túžite.