Naučte sa využiť svoj potenciál

18.08.2018 9:00 - 17:00

Bratislava, pin Bosákova 7, 851 04 Bratislava

80

Tréning “Naučte sa využiť svoj potenciál” je určený predovšetkým ženám, ktoré sa chcú posunúť vpred, ktoré si chcú osvojiť techniky sebakoučingu, aby sa mohli stať svojimi najlepšími priateľkami a poradkyňami v ťažkých životných situáciách.

Čo vám tréning prinesie:
Objavíte všetky svoje silné stránky – ako kvality nájsť, pomenovať a využiť pri hľadaní práce aj pre ďalší rozvoj.
Naučíte sa odhaliť svoje postoje a vytvoríte si vlastný zoznam konštruktívnych postojov, ktoré vás v živote posunú míľovými krokmi vpred.
Objasníte si, čo si v živote naozaj prajete.
Prebudíte svoju silu a naučíte sa, ako vedieť využiť svoje silné stránky v živote. Posilníte svoje sebavedomie a budete vedieť ako sa presadiť.
Naučíte sa byť sama sebou a žiť život po akom túžite.