Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Praha, 1.VOX a.s. Senovážné náměstí 23, 11000

950,- Kč

Témy:

Kurz NENAHRADITELNÁ ASISTENTKA

1. Důvěra a respekt
Role asistentky; vyjasnění očekávání; nastavení hranic a umění říkat ne; jak budovat vztah založený na důvěře; co přesně dělat k vzájemnému respektu.

2. Loajalita aneb dýchám za šéfa
Co je to loajalita; jak pozná šéf, že je asistentka loajální.

3. Proaktivita a samostatnost
Jak zvýšit asistentky proaktivitu a samostatnost.

4. Image a úsměv
Jak být skvělým obrazem svého šéfa.

5. Chování
Asertivita jako způsob komunikace a chování.

6. Komunikace
Jak správně mluvit, naslouchat a pracovat s emocemi.

7. Umění prioritizace
Jak správně stanovit důležitost a pořadí úkolů; jak zvýšit efektivitu v práci.

8. Znám svého šéfa a znám sebe
Šéfův prostor; předpokládání versus předvídání (správná organizace času a kalendáře).

9. Inovátor, usnadňovač, hasič
Originální nápady, usnadňování práce (když něco šéf zadá, nemusí to držet v hlavě, může se spolehnout na to, že to bude hotovo na 100%) a zachraňování situací.

10. Dovednosti a schopnosti
Hardskills a softskills nutné k práci asistentky. Uvědomění si toho, co šéfovi vydělává peníze.

Co získáte účastí na kurzu N.A.:
Sebedůvěru a jasný návod, čím ráno začít práci
Nové nápady a zkušenosti v oboru asistentek
Prestiž
E-booky Nenahraditelná asistentka a Důvěra v asistentku v tištěné podobě