Ostatné

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, Hotel Tatra ****, Námestie 1. Mája, 811 06

255,- Eur

Témy:

HR v pozícii kopilota celej spoločnosti, nové prístupy a zručnosti pri transformovaní HR z podpornej zložky spoločnosti na vedúcu pozíciu…? O spôsoboch integrácie zahraničných pracovníkov, o stanovovaní nových vzdelávacích cieľov pre jednotlivcov a tímy a ďalších kľúčových otázkach bude reč na 11. ročníku konferencie New Visions in HR 2018!

#Web & IT 👉

QuBit Conference Tatry 2021

Streda  26.05.2021, Jasná, Nízke Tatry