Osobný rozvoj

Táto akcia už prebehla.

Bratislava, pin KC Dunaj Nedbalova 3, 81101

od 5,- Eur

Témy:

“Cesta k úspešným riešeniam projektov je hlavne komunikácia.” 📲

Komunikácia je súčasťou života každého jedného človeka. Výrazne ho ovplyvňuje, obohacuje o nové poznatky a postoje, reguluje naše konanie a správanie, pomáha nám začleniť sa do spoločnosti a vytvoriť si sociálne kontakty. A rovnako je aj podmienkou dosahovania cieľov vo firmách, podnikoch a rôznych zariadeniach a inštitúciách.

Na Noc komunikácie sa aj preto bude rozprávať o týchto aktuálnych témach:

– Zvládnutie neverbálnej komunikácie ako základ úspechu
– Prečo sa nebáť povedať NIE svojim zákazníkom
– Krízová komunikácia a stratégie komunikácie
– Ako komunikovať značku a ako si nastaviť komunikáciu so zákazníkom

A v neposlednom rade, každý z hostí zodpovie podľa vlastného presvedčenia otázku: “Uľahčujú alebo degradujú dnešné súčasné moderné (virtuálne) komunikačné prostriedky komunikáciu medzi ľuďmi?”

#Ostatné 👉

WeTalk: Ženy a média

Dnes, Bratislava